K.1
Részt vett-e Rózsa Sándor a szabadságharcban?

K.2
Kinek üzente Kossuth: „Ne sérelmeket orvosoljunk, hanem jogokat alapítsunk!”

K.3
Mi történt Dessewffy Arisztiddel a szabadságharc bukása után?

K.4
Milyen címmel indított lapot 1848-ban Táncsics Mihály?

K.5
Ki folytatott tárgyalásokat Avram Iancuval?

K.6
Melyik dalból származik a következő idézet? „Zeng, dörög az ágyú, s csattog a kard, / Ez lelkesíti csatára a magyart!”

K.7
Ki volt Bem József egyik kéme, aki táncosnőnek álcázta magát?

K.8
Mikor futott Bécs felé Jellasics, a gyáva?

K.9
Mi volt a közvetlen kiváltó oka báró Eötvös József emigrálásának?

K.10
Ki mondta? “Jó szíved és emelkedett szellemed jobban fog vezérelni, mint mindaz, amit mondhatnék neked. Igazságos szigort a vezetőkkel szemben, és kegyelmet a megtévedteknek, ezt látom egyedül megbízható módszernek a nyugodt stabilitás megteremtésére, ez minden, amit mondhatok.”

K.11
Kinek a segédtisztje volt Petőfi Sándor?

K.12
Milyen miniszter volt Wesselényi Miklós?

K.13
Hol mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását?

K.14
Ki nem tartozott a márciusi ifjak közé?

K.15
Az alábbi csaták közül melyik a kakukktojás?

K.16
Melyik kávéházban találkoztak a márciusi ifjak?

K.17
Minek választotta meg Kossuth Lajost az Országgyűlés 1849. április 14-én?

K.18
Kinek a nyomdájában nyomtatták ki a 12 pontot?

K.19
A tizenhárom tábornokon kívül kit végeztek még ki ugyanazon a napon (október 6-án)?

K.20
Minek nevezte Kossuth nagy ellenfelét, Széchenyit?